správy

Údržba remeniceÚdržba remenice

1, posuvné sprchové dvere, existujú dva spôsoby posuvného bloku a posuvného kolesa.

2, kladky, posuvníky pri používaní by mali venovať pozornosť problému:

Po prvé, aby sa zabránilo násilným kolíznym aktivitám dverí, aby sa zabránilo aktivitám dverí;

Po druhé, dávajte pozor na pravidelné čistenie koľajníc, remenice, posúvače, plniace mazivá (mazivá alebo mazací vosk);

Tretím je pravidelné nastavenie nastavovacej skrutky, aby sa zabezpečilo, že posuvník bude účinne pracovať s aktívnymi dverami a bude dobre skĺznuť.