správy

Nový rastový bod v rozsiahlych vidieckych oblastiachNový rastový bod v rozsiahlych vidieckych oblastiach a druhostupňových mestách


Keďže centrálna vláda postupuje v procese urbanizácie vidieka, čoraz viac farmárov sa stane obyvateľmi miest. Príslušná sprchovacia miestnosť bude dôležitou voľbou pre svoju kúpeľňu. Navyše, ich náročná schopnosť sa objavuje synchronne, zlepšuje životné prostredie a zvyšuje kvalitu života. Výrobcovia sprchovacích keramických priestorov by sa preto mohli zamerať na trh druhých miest a rozsiahlych vidieckych oblastí, ktoré sú plné početného dopytu.