vedomosti

Ako zabrániť výbuchu sprchového skla
Ako zabrániť výbuchu sprchového skla


(1) Snažte sa vyhnúť kolíziám

tvrdosť tvrdeného skla je vyššia, ale je ľahké poškodiť raz, ak dopadnú akékoľvek ostré predmety, dokonca aj mierna deformácia steny ovplyvní bezpečnosť tvrdeného skla.


(2) Nastavenie teploty kúpeľne

Interiér sklenenej sprchovacej miestnosti je pomerne obmedzený priestor, kedy sa na sklenenej obrazovke vytvorí kúpanie vysokej teploty a vysokého tlaku, čo bude mať za následok nerovnomerné zahrievanie skla, zvlášť v zimných teplotných rozdieloch ľahko spustí sklený výbuch, a preto sa odporúča na nastavenie teploty kúpeľa vopred, na začiatku nepoužívajte príliš zohriatu vodu.


(3) Bezpečnostná membrána odolná voči výbuchu

pripevnená vysokokvalitná transparentná a bezpečná fólia odolná voči pôsobeniu expozície na povrchu skla môže výrazne zlepšiť pevnosť skla. Dokonca aj v prípade výbuchu, pomocou priľnavosti fólie odolnej voči výbuchu môžu byť sklenené úlomky navzájom prilepené, čím sa zásadne eliminuje nebezpečenstvo ohrozenia od dier.