vedomosti

Samostatné miesta inštalácie vaneSamostatné miesta inštalácie vane

Samostatná inštalácia vaňa je jednoduchšia. Inštalácia prívodu a odtoku je kľúčovým problémom. Pred inštaláciou je potrebné vyhradiť alebo upraviť vaňový vývod a iné kanály, potom umiestniť vaňu na dva drevené pásy, pripojiť vodu a vodu, pokúsiť sa plniť vodu vo vani a skontrolovať, či voda uniká. Ak nedôjde k presakovaniu, môžete odstrániť drevo. Základná inštalácia v kúpeľni je dokončená.